Gæðaviðmið

Gæðaviðmið

Ein af grunnforsendum eftirlits er að fyrir liggi gæðaviðmið til að unnt sé að meta gæði og öryggi þjónustunnar með samræmdum hætti.

 

Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála annast þróun og útgáfu gæðaviðmiða á grundvelli bestu mögulegu þekkingar á málaflokkum á verkefnasviði stofnunarinnar. Viðmiðin byggja á lögum og reglugerðum, en einnig framkvæmdaáætlunum og sáttmálum, eftir því sem við á hverju sinni. Markmiðið er að efla gæði og öryggi þjónustunnar og stuðla að samræmingu hennar.

 

Gefin hafa verið út gæðaviðmið fyrir félagslega þjónustu við fatlað fólk. Á meðal verkefna Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála er að þróa gæðaviðmið fyrir aðra þjónustu sem heyrir undir eftirlit stofnunarinnar.

 

Gæðaviðmið fyrir félagslega þjónustu við fatlað fólk

Gæðaviðmið fyrir félagslega þjónustu við fatlað fólk

Gæða-viðmið fyrir félagslega þjónustu við fatlað fólk – Auðlesinn texti

English: Introducion to Icelandic Social Care Standards