Umsýsla vegna NPA

Umsýsla vegna NPA

Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) er ætluð fötluðum sem þurfa aðstoð í daglegu lífi. Þegar talað er um notendastýrða aðstoð þýðir það að notandinn stjórnar ferðinni. Notandi er sá sem fær aðstoðina.

Þegar notandinn stýrir aðstoðinni sjálfur er hann sjálfstæðari í lífi sínu og aðstoðin sem hann fær er sveigjanlegri. Aðstoðin á að hjálpa notandanum að vera sjálfstæðari og virkur í samfélaginu. Það þýðir að hann hafi meiri möguleika á að gera það sem hann þarf að gera og hann langar til að gera. Notandinn skipuleggur aðstoðina sjálfur. Ef hann á erfitt með það á hann rétt á að fá aðstoð við að skipuleggja hana.

Markmið með rekstrarleyfi umsýslu með NPA þjónustu er að fatlað fólk eigi kost á bestu aðstoð/þjónustu sem unnt er að veita á hverjum tíma til að koma á móts við sérstakar stuðningsþarfir þess. Aðstoðin skal miða að sjálfstæðu lífi fatlaðs fólks sem hefur þörf fyrir viðvarandi aðstoð og þjónustu við athafnir daglegs lífs, heimilishald og þátttöku í félagslífi, námi og atvinnulífi.

Sótt er um leyfið á grundvelli 8. og 9. gr. laga um Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála nr. 88/2021 og 11. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018.

Hægt er að sækja um leyfið á “Mínum síðum”.